İstanbul’u İzliyorum Gözlerim Açık

Sanatçı Duygu Nazlı Akova’nın 2014 tarihli video çalışması Kozmosta Kaos, aynı isimli bir sergiyle 28 Temmuz’a dek Bilsart’ta sizi İstanbul’un kaotik keşmekeşine bakmaya çağırıyor.

Yazı: Politik temalı işleri ile siyasi otoriteye bir eleştiri yöneltmeyi amaçlayan Duygu Nazlı Akova, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı medyumları kullanıyor. Bu türler arası çoğulluk ve izleyici algısını merkeze alan deneysel anlatım dili ile insan hakları, temel hak ve özgürlükler, toplumsal eşitsizlik, tüketim, kent yaşamı, göç, medya, adalet gibi olguları irdeliyor. Fotokolajın ekolazer efektiyle devingen bir biçim aldığı “kozmosta kaos” adlı videoda; bu olguların sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarına göndermede bulunan sanatçı bununla Türkiye’nin tarihsel sürecinde uygulanan göç politikalarını eleştirmeyi amaçlamış. Bugün kaosa dönüşmüş olan bir zamanların kozmosu İstanbul’da, bireye ve topluma verilen rol; zaman, mekan, özne ve nesne kavramlarıyla iç içe geçerek belirsiz bir hal alıyor. Ve bu belirsizlik hali de ister istemez hepimize ve her şeyimize sirayet ediyor. Video sanat eserlerine merakınız olmasa da muhakkak ki böyle bir sergiyi izleme deneyimi için kar amacı gütmeyen sanat girişimi Bilsart’a uğrayın.

 

Bilsart                                                                                                

Evliya Çelebi Mah, Kıblelizade Sk.

No:5/A, Beyoğlu/İstanbul

Salı – Cumartesi

10.00 – 18.00